شخصیت مرزی در گفتار ، رفتار ، روحیه بسیار بی ثبات و متغییر است . مثلاً اخلاق او در طی روز از ناراحتی به شادی ، خشم ، احساس پوچی و ... تغییر می کند ، از دید دیگران آن ها بسیار دمدمی مزاج هستند . این افراد بیشتر از بقیه افراد جامعه اقدام به خود زنی  و خودکشی می کنند .

به نقل از مشاوره آسیب شناسی روانی فیلیا  ویژگی های شخصیت مرزی ، سن شروع شخصیت مرزی در مردان و زنان و تشخیص شخصیت مرزی در افراد در زیر به طور مختصر بیان شده است  .

ویژگی های شخصیت مرزی ، این است که ترس مداوم از این دارند که دیگران آن ها را طرد کنند . به همین علت همیشه احساس می کنند رها شده اند  و کسی به آن ها علاقه ندارد . در نظر افراد مرزی ، مردم یا خوب هستند یا بد یعنی نمی توانند یک فردی را در نظر بگیرند که هم خصوصیات خوب داشته باشد هم بد . سن شروع شخصیت مرزی در افراد در سن 18 سالگی است برای این که فرد تشخیص شخصیت مرزی را بگیرد باید 5 علامت از 9 علامت ذکر شده در مقاله را داشته باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

www.heyvafamily.com/web/articles/view/240/اختلال-شخصیت-مرزی.html