خواب منظم برای رشد نوزاد یک امر ضروری است . خوابیدن نوزاد مشکلی است که بیشتر والدین با آن دست و پنجه نرم می کنند خواب نوزادان است چون خواب نوزاد در ابتدای تولد منظم نیست زیرا نوزاد هنوز متوجه مفهوم شب و روز نشده است و متوجه نمی شود که شب برای خوابیدن است و اکثر اوقات شب بیدار شده و والدین اذیت می شوند .

به نقل از سایت روانشناسی کودک فیلیا نوزادان در شبانه روز بین 16 تا 18 ساعت می خوابند و بقیه ساعات را نیز در حالت خواب و بیداری می گذرانند و خواب آنها دو حالت دارد : خواب نوزادان دو حالت دارد : 1. خواب با حرکات سریع چشم  (REM) .2  خواب بدون حرکات سریع چشم (NREM)

برای مطالعه متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید :

 www.heyvafamily.com/web/articles/view/242/حالت-و-میزان-خواب-نوزاد.html