برای یک ازدواج موفق صمیمیت و دوستی هسته اصلی و عامل اصلی موفقیت می باشد و این احساسات است که باعث تداوم زندگی مشترک می شود. وجود حس دلبستگی و تمجید دومین رمز موفقیت یک ازدواج است .

سایت مشاوره روانشناسی فیلیا برای ازریابی دلبستگی در زندگی مشترک پرسشنامه ای را ارایه داده است که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می کنیم ولی برای دریافت کامل پرسشنامه به لینک مقاله در این سایت مراجعه نمایید .

برای ارزیابی سطح فعلی و میزان موجود دلبستگی و تمجید به سوال های زیر پاسخ دهید . جلوی هر کدام درست یا غلط بودن آن را بنویسید و بابت هر سوال درست به خود یک امتیاز بدهید .اگر مجموع نمراتتان ده یا بالاتر باشد ، بیانگر پایداری ازدواج شماست.

  1.  من به سهولت می توانم سه عنصر قابل تحسین در همسرم نام ببرم 
  2. هر وقت از هم دوریم با شوق و دلبستگی به یادش هستم 
  3. همیشه راهی پیدا می کنم تا به نوعی به او بگویم دوستش دارم
  4. همواره با محبت فراوان او را در آغوش می فشارم و می بوسم 
  5. همسر من خیلی به من احترام می گذارد 
  6. ...

برای مطالعه متن کامل مقاتله روی لینک زیر کلیلک کنید :www.heyvafamily.com/web/articles/view/300/پرسشنامه-ارزیابی-حس-دلبستگی-و-تمجید-در-زندگی-مشترک.html